De bottom-up hervorming van economie en wereld helpen mogelijk maken

Focus op sociale en culture aspecten van maatschappelijke innovatie.